ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ

ЕЛЕКТРОМАГНЕТИКА - ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА

Др Злата Цветковић
, редовни професор

 • канцеларија: 136
 • консултације: среда и четвртак 12-14h

 • тел.: +381 18 529 136
 • факс: +381 18 588 399
 • е-пошта: zlata.cvetkovic@elfak.ni.ac.rs

Др Небојша Раичевић, ванредни професор

 • канцеларија: 427
 • консултације: среда и четвртак 12-14h

 • тел.: +381 18 529 447
 • факс: +381 18 588 399
 • е-пошта: nebojsa.raicevic@elfak.ni.ac.rs

ЕЛЕКТРОМАГНЕТИКА (смер Енергетика)

Др Ненад Цветковић, доцент

 • канцеларија: 429
 • консултације: уторак 12-14h и петак 9-11h

 • тел: +381 18 529 429
 • факс: +381 18 588 399
 • е-пошта: nenad.cvetkovic@elfak.ni.ac.rs

Др Мирјана Перић, доцент

 • канцеларија: 423
 • консултације: уторак 12-14h и среда 13-15h

 • тел.: +381 18 529 423
 • факс: +381 18 588 399
 • е-пошта: mirjana.peric@elfak.ni.ac.rs


ПРЕДМЕТНИ АСИСТЕНТИ

ЕЛЕКТРОМАГНЕТИКА - ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА

Др Мирјана Перић,
доцент

 • канцеларија: 423
 • консултације: уторак 12-14h и среда 13-15h

 • тел.: +381 18 529 423
 • факс: +381 18 588 399
 • е-пошта: mirjana.peric@elfak.ni.ac.rs

ЕЛЕКТРОМАГНЕТИКА (смер Енергетика)

Дипл. инж. Дејан Јовановић, асистент

 • канцеларија: 231а
 • консултације: понедељак и среда 13-15h

 • тел: +381 18 529 447
 • факс: +381 18 588 399
 • е-пошта: dejan.jovanovic@elfak.ni.ac.rs

 

 

Dr NebojRaičević, doce